WEGANIZM.com
– wszystko o weganizmie

 

Agnieszka Grzesiak

 

 

Neuropatię obwodową pochodzenia cukrzycowego
można zmniejszyć dzięki diecie wegańskiej

 

13.09.2014

 

Tłumaczenie artykułu Diabetic Neuropathy Improved with Vegan Diet (link) (22.08.2014)

 

 

 

 

Kontrolowane, losowe próby wskazują, że dieta wegańska może przynieść ulgę w bólach nerwowych pochodzenia cukrzycowego...

 

Uszkodzenie nerwów obwodowych (neuropatia obwodowa), która pojawia się u około połowy pacjentów z cukrzycą typu 2, bywa często niezdiagnozowana. Jest to częściowo spowodowane tym, że lekarze nie są w stanie zaoferować żadnej metody leczenia przyczyn i obecne leczenie zapewnione tym pacjentom dotyczy jedynie usuwania bólu. Dieta wegańska jest dietą opartą na roślinach i badania pokazują, że może przynieść ulgę w bólu neuropatycznym pochodzenia cukrzycowego.

 

We wcześniejszych badaniach wykonanych przez Crane & Sample, 21 pacjentów z cukrzycą typu 2 z bólami nerwów obwodowych przebywało na nisko tłuszczowej, wysoko-błonnikowej diecie wegańskiej przez miesiąc. 81% z uczestników doświadczyło całkowitego uwolnienia od bólu i straciło średnio około 5 kg wagi. Dodatkowo, dieta umożliwiła większości z tych pacjentów zredukowanie leków przeciw cukrzycy i nadciśnieniu. Dr Anne Burner i Mgr Caroline Trapp, działające w organizacji "Komitet Lekarzy na rzecz Medycyny Odpowiedzialnej" (Physicians Committee for Responsible Medicine), starają się stwierdzić czy te same korzyści mogą zostać potwierdzone w losowej próbie kontrolnej. Przeprowadziły one badanie zwane "Dietary Intervention for chronic diabetic Neuropathy pain (DINE)" (co można tłumaczyć jako "Interwencja dietetyczna w cukrzycowym bólu neuropatycznym"). W badaniu tym, 15 pacjentów z cukrzycą typu 2 i bólem neuropatycznym było przydzielanych losowo do grupy stosującej niskotłuszczową, wysokobłonnikową dietę wegańską z suplementacją witaminy B12, lub do grupy, w której podawano tylko witaminę B12. Średni wiek pacjentów był 57 lat, połowę z nich stanowiły kobiety, i połowa ukończyła edukację na poziomie szkoły średniej lub wyższej. Bunner zaobserwowała u pacjentów z cukrzycą tendencję do deficytu witaminy B12, zauważalną zwłaszcza u tych leczonych Metforminą. Ci uczestnicy eksperymentu, którzy byli na diecie, musieli uczestniczyć przez 20 tygodni w kursie żywienia. Obejmował on wiedzę na temat żywienia, wsparcie, pokazy gotowania oraz próbowanie różnych produktów opartych na diecie roślinnej. W czasie trwania eksperymentu zjadali oni jedzenie pochodzenia roślinnego, które miało niski indeks glikemiczny, dostarczając co najmniej 40 gramów błonnika dziennie oraz ograniczali spożycie tłustego jedzenia, takiego jak oleje czy orzechy, do 20-30 gramów dziennie. Ponieważ jedzenie bogate w błonnik jest niskokaloryczne, nie było potrzeby ograniczania wielkości porcji. 5 na 7 pacjentów na diecie wegańskiej całkowicie jej przestrzegło. Według Bunner i Trapp, pacjenci którzy przebywali na diecie (i jej rzeczywiście przestrzegali) i uzupełniali witaminy, zaobserwowali większą poprawę i znacząco większą redukcję wagi niż pacjenci z grupy kontrolnej.

 

Wyniki badania sugerują obniżenie cholesterolu, HbA1c (hemoglobiny glikowanej - im stężenie hemoglobiny glikowanej jest wyższe, tym ryzyko rozwoju powikłań cukrzycy jest większe), a także polepszenie innych, subiektywnych wskaźników (określających symptomy neuropatii /NTSS-6/ oraz opisujących jakość życia). W tych ostatnich zmiany różniły się znacząco od poziomu bazowego, ale nie były znacząco większe w grupie na diecie w porównaniu z grupą kontrolną. Największy spadek cholesterolu i HbA1c miał miejsce w grupie stosujących dietę. Jednak wielu z pacjentów z grupy stosującej dietę, zaprzestało brania leków obniżających cholesterol i cukrzycowych, podczas gdy pacjenci z grupy kontrolnej dostali zwiększone porcje leków, tak więc wyniki były sztucznie zaniżone.

 

Uczestnicy grupy na diecie wegańskiej zauważyli zmniejszenie objawów neuropatii (NTSS-6) i poprawę ogólnej jakości życia nie mające odzwierciedlenia w grupie kontrolnej, jednakże na koniec badania różnice pomiędzy obiema grupami nie były znaczące. Bunner wierzy, że przyczyną mogła być mała liczba uczestników, a może nawet i fakt uczestniczenia w badaniach w grupie kontrolnej miał wpływ na pacjentów. Autorki badania planują śledzić losy uczestników eksperymentu przez rok, aby zbadać długoterminowe efekty pojawiające się u tych pacjentów. Uważają one, że badanie wykazało, iż dietetyczna interwencja może dostarczyć obiecujący potencjał w leczeniu bólu nerwowego pochodzenia cukrzycowego.

 

Podsumowując: - W tym badaniu, pacjenci z cukrzyca typu 2 i neuropatią cukrzycową wybrani losowo do uczestniczenia w niskotłuszczowej, wysokobłonnikowej, wegańskiej diecie i suplementujący witaminę B12 odnotowali większą ulgę w bólu i znacząco większą redukcję wagi niż pacjenci otrzymujący tylko witaminę B12.

 

- Grupa kontrolna również miała obniżony cholesterol, hemoglobinę glikowaną, a także polepszenie wskaźników określających symptomy neuropatii (NTSS-6) oraz opisujących jakość życia, w których zmiany różnią się znacząco od linii bazowej, ale te poprawy nie są znacząco większe niż w grupie kontrolnej.

 

- Badacze uważają, że rezultaty tego eksperymentu pokazały, że dieta wegańska może dostarczyć obiecujące możliwości do leczenia neuropatii obwodowej pochodzenia cukrzycowego.

 

 

 

 

 

Na podstawie artykułu:

http://www.diabetesincontrol.com/articles/diabetes-news/16788-diabetic-neuropathy-improved-with-vegan-diet

 

 

 


Komentarze: (wyłącz adblock i włącz JavaScript)